Kontakty

Hlavní vedoucí centra Hi-tech
Ing. Josef Martinák
jmartinak@spsoa-ub.cz
+420 572 622 932

Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
Mgr. Jana Jančaříková
jjancarikova@spsoa-ub.cz
+420 572 622 910